phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nedostupnosť informačných systémov na APVV z dôvodu aktualizácie sieťovej infraštruktúry

Z dôvodu aktualizácie sieťovej infraštruktúry budú informačné systémy agentúry nedostupné dňa 20. 12. 2018 od 6:30 hod. do 7:30 hod..