phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nedostupnosť informačných systémov z dôvodu aktualizácie

Dňa 26. 10. 2020 od 08:00 do 09:00 hod. bude prebiehať aktualizácia IKT zariadení.

Počas aktualizácie budú nedostupné informačné systémy.