phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Vážení návštevníci,

pripravili sme pre vás novú podobu webovej stránky agentúry, ktorá prehľadne a v prístupnejšej forme informuje o výzvach agentúry.

V časti Grantové schémy nájdete všetky potrebné informácie o výzvach a programoch agentúry, v rámci ktorých agentúra poskytuje finančné prostriedky na riešenie projektov výskumu a vývoja.

Ďalšou zmenou je aj rozšírené poskytovanie informácií z oblasti 7. rámcového programu EÚ.

Novinkou na stránke je služba Newsletter – zasielanie aktuálnych informácií na zvolenú e-mailovú adresu.

Na pôvodnú webovú stránku agentúry sa dostanete kliknutím na archive.apvv.sk.

Našou snahou je aj naďalej skvalitňovať poskytovanie informácií a preto budeme radi, keď nám vaše dojmy a podnety zašlete na webmaster@apvv.sk.