phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nové predsedníctvo APVV od 29. 11. 2017

Dňa 29. novembra 2017 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 550/2017 vymenovala nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja s účinnosťou od 30. 11. 2017: 

Jána Rosochu
Svetlanu Gavorovú
Danu Peškovičovú
Milana Chrenka
Jozefa Masarika
Mareka Hajduka
Miloslava Milichovského
Pavla Sováka
Štefana Mihinu
Mareka Franka
Tibora Gregora