phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Obnovenie prevádzky IS na podávanie projektov

Informačný systém na podávanie a správu projektov je opäť obnovený. Avšak z dôvodu predchádzajúcej havárie by sme týmto chceli upozorniť všetkých žiadateľov a riešiteľov projektov, aby si skontrolovali správnosť svojich údajov v informačnom systéme, a to hlavne úpravy, ktoré vykonali v období od 1.10. do 5.10. 2020.