phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Opatrenia č.3 proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle 
Príkazu riaditeľa č.3/2020.