phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Vážené riešiteľky, vážení riešitelia projektov,

v súvislosti s pracovnými obmedzeniami vyvolanými pandémiou koronavírusu a následnými opatreniami prijatými zodpovednými orgánmi, Agentúra na podporu výskumu a vývoja prijíma nasledovné opatrenia k riešeniu projektov.