phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Osvedčenie o spôsobilosti pre výkon výskumu a vývoja

V súvislosti s novou povinnosťou žiadateľa o podporu APVV, ktorá sa týka predkladania osvedčenia o spôsobilosti žiadateľa na vykonávanie výskumu a vývoja v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, odporúčame žiadateľom navštíviť webovú stránku www.vedatechnika.sk, na ktorej sú uvedené informácie o postupe predkladania žiadostí podľa výnosu MŠ SR z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:1 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja, ako aj systém na elektronické podávanie žiadostí na hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum.