phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Oznámenie k verejnej výzve SK-CN-RD 2018

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-CN-RD 2018, že na základe dohody s partnermi na čínskej strane sa termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov posúva na termín 1. 10. 2018.

K posunutiu termínov došlo z dôvodu nedodržania vzájomne dohodnutého harmonogramu na partnerskej strane. Agentúra má k dnešnému dňu splnené všetky úlohy, ktoré jej zo znenia výzvy vyplývajú, vrátane hodnotiaceho procesu, v stanovenom termíne. Momentálne sa čaká na výsledky hodnotiaceho procesu na partnerskej strane a na výsledky zasadnutia zmiešanej slovensko-čínskej komisie.