phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy VV 2019, že v čo možno najkratšom čase bude prebiehať zverejňovanie rozhodnutí o žiadostiach. V nadväznosti na situáciu v spojitosti s COVID-19 neboli členom odborných orgánov agentúry umožnené prezenčné zasadnutia. Agentúra v tejto situácii technicky a administratívne zabezpečila rokovanie odborových rád, v ktorých v súčasnosti prebieha finalizovanie hodnotenia. Zverejnenie rozhodnutí bude realizované bezodkladne, a to po predložení návrhov odborných orgánov agentúry a ich administratívnom spracovaní.