phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Ponuka práce pre vedúceho oddelenia finančného manažmentu projektov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu vedúci oddelenia finančného manažmentu projektov.

Náplň práce
koordinovanie, metodické usmerňovanie a zabezpečovanie agendy projektového financovania; tvorba metodických pokynov, zásad financovania a pravidiel rozpočtovania nákladov v etape prípravy nových výziev a programov; posudzovanie návrhov rozpočtov projektov; posudzovanie správnosti a účelovosti použitia finančných prostriedkov počas doby realizácie projektov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv uzavretých s príjemcami finančných prostriedkov; metodické usmerňovanie riešiteľských organizácií; spracovávanie reportov pre vedenie organizácie

Vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa, ekonomické zameranie

Jazykové znalosti
anglický jazyk – mierne pokročilý

Počítačové znalosti
MS Excel – expert, MS Word – expert, MS Outlook – expert

Vodičský preukaz
B

Osobnostné predpoklady a zručnosti
prax v oblasti finančného riadenia projektov; základná znalosť národných a európskych právnych noriem súvisiacich s výkonom kontroly oprávnenosti čerpania poskytnutých finančných prostriedkov zo štátnych alebo európskych zdrojov; pracovná skúsenosť vo verejnej, resp. štátnej správe je výhodou; všeobecný hospodársky a ekonomický prehľad; prax v manažérskej pozícii výhodou; vysoká úroveň samostatnosti s proaktívnym prístupom za predpokladu veľmi dobrých tímových zručností; analytický typ s logickým myslením; spoľahlivosť, dôslednosť, zodpovednosť

Termín nástupu
01. 08. 2014, prípadne 01. 09. 2014

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Plat
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Termín predkladania žiadostí o prijatie
do 15. júna 2014

Termín ukončenia výberového konania
4. júla 2014

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu pošlite motivačný list a životopis na e-mailovú adresu viera.dojcarova@apvv.sk.

Ďalšie informácie o pracovnej pozícii získate na tel. čísle 02 572 04 503.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja si vyhradzuje právo pozvať na prijímací pohovor len vybratých uchádzačov, ostatným uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem.