phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Ponuka pracovného miesta

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu Odborný referent personalistiky a miezd v Oddelení personalistiky a miezd.

Náplň práce
personálna a mzdová agenda

Vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti
MS Office, e-mail, internet, znalosť programu CASE*PAM vítaná

Ďalšie požiadavky
odborná prax min. 5 rokov v rozpočtovej organizácii, znalosť platnej legislatívy a zákonov č. 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z.

Termín nástupu
1. 7. 2010


Informácie pre uchádzača

Plat
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a dĺžky praxe 

Termín predkladania žiadostí o prijatie
do 15. 06. 2010

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu pošlite elektronickou poštou motivačný list, životopis a súhlas uchádzača so spracovávaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (podpísaný a oskenovaný) na e-mailovú adresu emilia.zarubova@apvv.sk.