phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Predkladanie žiadostí v rámci verejnej výzvy SK-CZ RD 2021

Upozorňujeme, že podateľňa APVV je z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie a súčasnému „lockdownu“ zatvorená pre verejnosť. Žiadosti predkladané v rámci verejnej výzvy SK-CZ RD 2021 je potrebné zasielať poštou na korešpondenčnú adresu: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32