phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Prieskum záujmu o účasť v programoch EUROCORES r. 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European Science Foundation) v snahe umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ENV a zvýšiť úroveň domáceho výskumu prostredníctvom intenzívnej spolupráce na európskej úrovni, vyhlasuje v roku 2010 prieskum záujmu o účasť v programoch EUROCORES vypísaných v roku 2011 so začiatkom riešenia v roku 2012.

Každý riešiteľ, ktorý má potenciálny záujem zúčastniť sa konkrétneho programu EUROCORES musí svoj záujem o účasť v danom programe oznámiť agentúre do 30. novembra 2010.

Dátum poslednej zmeny: 25.10.2010