phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Touto cestou si dovoľujeme informovať záujemcov, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“) v týchto dňoch pripravuje vyhlásenie otvorenej verejnej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“ s označením PP H2020. Hlavným zámerom výzvy PP H2020 bude stimulovať účasť slovenských organizácií výskumu a vývoja v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie. Cieľom bude podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja na koordinácii alebo účasti na riešení projektov. Podpora prípravy projektov H2020, v ktorých žiadateľ vystupuje v pozícii koordinátora projektu alebo člena riešiteľského konzorcia, sa bude realizovať formou hradenia časti nákladov na prípravu projektov formou paušálnej refundácie. Agentúra v týchto dňoch pripravuje všetky podklady k verejnej výzve, ktorá by mala byť vyhlásená čoskoro.