phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva aj v tomto roku publikáciu o výsledkoch riešenia excelentných projektov s názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, vydané v roku 2017.

Touto publikáciou prezentujeme výber najúspešnejších ukončených a následne vyhodnotených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2011 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

V publikácii sa dočítate o realizácii a výsledkoch niekoľkoročnej práce slovenských odborníkov na projektoch za obdobie rokov 2012 – 2016 v základnom a aplikovanom výskume v prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vedách. Samozrejme, že publikácia svojim obsahom môže ťažko konkurovať a byť porovnávaná s elektronickými zdrojmi najnovších informácií, ktoré sú podstatne rýchlejšie a aktuálnejšie. Má však niekoľko predností, nakoľko nám umožnila zhrnúť a bilancovať, čomu sa celé riešiteľské kolektívy a spoluriešiteľské organizácie vo vedeckej komunite na Slovensku venovali.

Dovoľujeme si tvrdiť, že publikácia vydaná v minulom roku 2016 zožala pozitívny ohlas nielen vo vedeckej komunite, ale aj medzi širokou verejnosťou a rovnako zo strany Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Aj preto sme sa rozhodli pokračovať v tejto aktivite a publikáciu sme zároveň vydali v anglickej mutácii, čím vzniká možnosť prezentovať výsledky riešenia excelentných projektov nie len u nás, ale aj za hranicami Slovenskej republiky.

Verzie na stiahnutie:

Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou vydané v roku 2017 [pdf, 20 MB]
Excellence in science published in 2017 [pdf, 21 MB]

Listovateľné verzie:

publikácia

publication