phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Seminár Právne aspekty projektov 7. RP

Účastníci seminára budú mať možnosť detailne sa oboznámiť so špecifickými IPR pravidlami v projektoch 7. RP a tiež aj so zmluvnými inštrumentami súvisiacimi s prípravou a realizáciou projektov 7. RP.

Seminár sa uskutoční v Bratislave a v Košiciach:

09. 12. 2009   Slovenská technická univerzita, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava
10. 12. 2009   Technická univerzita v Košiciach, zasadacia miestnosť rektorátu, Letná 9, Košice

Program seminára a prihlášku na podujatie nájdete v priložených dokumentoch.

Priložené dokumenty