phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

SK-CN 2017 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy SK-CN 2017 vyhlásenej dňa 15.03.2017 agentúra zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.