phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Technologická agentura ČR hľadá posudzovateľov

Technologická agentura ČR hľadá skúsených zahraničných oponentov pre svoj nový program aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií Centra kompetence.

Program je zameraný na podporu vzniku a činnosti centier výskumu, vývoja a inovácií v progresívnych odboroch s vysokým aplikačným potenciálom a perspektívou významného pozitívneho vplyvu na rast konkurencieschopnosti ČR.

Technologická agentura ČR preto hľadá skúsených posudzovateľov s výborným prehľadom a praxou v rámci aplikovaného výskumu a vývoja a tiež s vynikajúcimi akademickými kvalitami bez obmedzenia v odborovom zameraní.

Ak spĺňate požadované kritériá a máte záujem o hodnotenie návrhov projektov v tomto programe, môžete sa zaregistrovať do databázy zahraničných oponentov TA ČR.

Informácie o hodnotiacom procese vrátane orientačných termínov sú uvedené v priloženom dokumente.

 

Priložený dokument