phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

APVV do konca týždňa zverejní informáciu o zmene harmonogramu podávania rôznych správ o riešení projektov, o posune termínov ukončovania riešenia, o zmenách pravidiel v čerpaní financií ako aj o možnom novom programe orientovanom na výskum koronavírusu. Taktiež poskytneme informácie o stave hodnotenia VV 2019.

V prípade potreby a ďalších zmien bude informácia pravidelne aktualizovaná.