phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

úplnom znení výzvy VV2017 bola v bode 6. Špecifických podmienok verejnej výzvy vypustená veta: „Túto požiadavku je povinný potvrdiť každý riešiteľ podpísaním čestného vyhlásenia.“