phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Usmernenie k vyúčtovaniu FP za rok 2017

Usmernenie k vyúčtovaniu finančných prostriedkov za rok 2017 nájdete na našej web stránke v záložke Grantové schémy – Všeobecné výzvy – VV2016 – Formuláre a elektronický systém