phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenoval JUDr. Stanislava Mydla do funkcie riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja s účinnosťou od 01.12.2020 na základe výsledku výberového konania.