phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Výročná správa o činnosti APVV za rok 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva Výročnú správu o činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2016. Nájdete v nej informácie tak o súčasných, ako aj o nových aktivitách APVV.

Samostatná kapitola je venovaná Výročnej konferencii APVV, kde bola slávnostne vyhlásená všeobecná výzva VV 2016.

Výročná správa 2016

Výročná správa o činnosti APVV za rok 2016 – verzia na stiahnutie  [pdf, 3 MB].