phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Z Výročnej konferencie APVV

Témami konferencie boli postavenie výskumu a vývoja na Slovensku, podpora výskumu a vývoja v rámci grantových schém a podpora výskumu a vývoja v rámci medzinárodnej spolupráce.

Výročnú konferenciu otvoril podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠ SR vystúpil s príspevkom na tému podpora výskumu a vývoja z pohľadu MŠ SR.

V závere prvého bloku predseda APVV Ján Sedlák zhodnotil činnosť APVV za rok 2009 a oboznámil účastníkov s prebiehajúcimi a plánovanými aktivitami agentúry v roku 2010.

Súčasťou výročnej konferencie bol aj informačný deň k nedávno vyhlásenej verejnej výzve VV 2010.

 

Program konferencie

I. téma: Postavenie výskumu a vývoja na Slovensku

Úloha výskumu a vývoja v procese budovania vedomostnej spoločnosti
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR

Podpora výskumu a vývoja z pohľadu MŠ SR
Mikuláš Šupín, generálny riaditeľ SVaT MŠ SR

Vyhodnotenie činnosti APVV za rok 2009 a aktivity v roku 2010 [pdf, 122 KB]
Ján Sedlák, predseda APVV

II. téma: Podpora výskumu a vývoja v rámci grantových schém APVV

Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch [pdf, 7 543 KB]
Milan Belko, podpredseda Rady VMSP

Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím [pdf, 381 KB]
Daniel Donoval, člen Rady SUSPP

Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy [pdf, 234 KB]
Ján Pišút, člen Rady LPP

III. téma: Podpora výskumu a vývoja v rámci medzinárodnej spolupráce

Podpora medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce z APVV [pdf, 291 KB]
Fedor Čiampor, predseda Rady MVTS

Podpora účasti Slovenska v 7. RP [pdf, 1046 KB]
Milan Dado, predseda Rady PP7RP

IV. téma: Verejná výzva VV 2010

Informácie o všeobecnej výzve VV 2010 [pdf, 308 KB]
Stanislav Jursa, APVV

 

Fotogaléria

obrázok 1

obrázok 2

obrázok 3

obrázok 4