phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Záväzné podmienky hospodárenia FP SK-SRB 2016

Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami výzvy Slovensko - Srbsko 2016 nájdete na našej web stránke v záložke Grantové schémy – Bilaterálne výzvy – Slovensko-Srbsko – Formuláre a elektronický systém