phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zmena v hospodárení s poskytnutými prostriedkami

Agentúra oznamuje, že pre projekty financované vo výzvach SUSPP 2007 a SUSPP 2009 dochádza od roku 2011 k zmene v hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami.

Znenia príslušných dokumentov sú k dispozícii na stránke výzvy SUSPP 2007 a na stránke výzvy SUSPP 2009.