phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zmena v zasielaní ročných a záverečných správ

APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie ročných a záverečných správ ostáva nezmenený, tj. do 31.01.2021 (netýka sa PP-COVID 2020). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných a záverečných správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie ročnej alebo záverečnej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu ročných a záverečných správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať na APVV. 

APVV sa rozhodla prijať uvedené opatrenie a neposúvať termín na predloženie ročných a záverečných správ, nakoľko by to malo za následok aj posun termínov na vyplácanie finančných prostriedkov pre bežiace projekty v roku 2021.“