phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Ministerka Martina Lubyová vymenovala nových členov Predsedníctva APVV

Dňa 18. 12. 2017 pani ministerka Martina Lubyová osobne odovzdala menovacie dekréty novým členom Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Novým členom predsedníctva gratulujeme a želáme veľa úspechov pri výkone tejto funkcie.