phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácie k verejnej výzve SK-SRB 2018

V nadväznosti na oznámenie uverejnené dňa 17.12.2018 informujeme žiadateľov v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018, že nie je možné zverejniť rozhodnutia o žiadostiach v zákonom stanovenej lehote. Agentúra má k dnešnému dňu splnené všetky povinnosti, ktoré jej zo znenia výzvy vyplývajú, vrátane hodnotiaceho procesu na slovenskej strane.

Podľa najnovších informácií z MŠVVaŠ SR srbská strana potvrdila, že na jej strane stále prebieha hodnotenie podaných žiadostí. V súčasnosti je termín ukončenia hodnotiaceho procesu na srbskej strane a termín zasadnutia zmiešanej komisie plánovaný na koniec januára 2019. V prípade, že termíny na partnerskej strane budú dodržané, agentúra zverejní rozhodnutia o žiadostiach obratom.