phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Ing. Moniku Tarabovú vymenovala do funkcie riaditeľky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD..
  
Ing. Monika Tarabová nahradí v tejto funkcii Mgr. Pavla Balžanku, ktorý zastával funkciu riaditeľa agentúry od 1.4.2017 do 31.1.2019.