phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nedostupnosť informačných systémov z dôvodu údržby

Dňa 15. 08. 2019 od 14:00 do 17:00 hod. bude prebiehať systémová údržba informačných systémov a IKT zariadení. Počas vykonávanej údržby môžu byť niektoré informačné systémy nedostupné.