phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Oznámenie k verejnej výzve MVP 2019

Oznamujeme žiadateľom, že na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV zo dňa 03.09.2019 sa znižuje minimálna výška oprávnených nákladov na refundáciu, a to z 3 000 EUR na 1 000 EUR.