phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

OZNAM: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov IS APVV“

                Agentúra na podporu výskumu a vývoja sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov IS APVV, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

                Projekt Manažment údajov IS APVV je nástrojom na zvýšenie dostupnosti dát APVV vo forme údajov publikovaných na webových stránkach APVV vrátane podpory prístupu prostredníctvom mobilných zariadení, formou otvorených dát a budú implementované mechanizmy pre zabezpečenie správnosti publikovaných údajov, ako aj údajov, ktoré súvisia s výkonom činnosti APVV.

                Realizáciou projektu Manažment údajov IS APVV bude umožnené spoločné využívanie a publikovanie údajov súvisiacich s výkonom činností APVV vo forme otvorených dát, zlepšenie prístupnosti k údajom pre verejnosť a partnerské subjekty (rozšírenie obsahu webových stránok o vizualizované informácie ekvivalentné publikovaným datasetom s možnosťou vyhľadávania, triedenia, filtrovania a exportu, úprava webových stránok pre prístup, prostredníctvom mobilných zariadení), zavedenie mechanizmov pre zabezpečenie správnosti zverejňovaných údajov integráciou na referenčné registre SR, zavedenie mechanizmov pre spoločné využívanie údajov medzi inštitúciami verejnej správy pre oslobodenie žiadateľov o finančnú podporu projektov vedy a výskumu od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov.
 
Štúdia uskutočniteľnosti a prílohy sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.
 
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: pripomienkovanie@apvv.sk do 10.10.2019, do 16:00 hod.