phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nedostupnosť informačných systémov a webovej stránky z dôvodu údržby

Dňa 10. 10. 2019 od 7:30 do 08:00 hod., 
dňa 11. 10. 2019 od 8:00 do 9:00 hod. a medzi 11:00 a 12:00 hod. 
bude prebiehať systémová údržba informačných systémov a IKT zariadení a zároveň výmena elektromeru zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. Počas vykonávanej údržby budú nedostupné všetky informačné systémy a aj webová stránka agentúry.