phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Dodatočné rozhodnutie k výzve SK-BY-RD 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dodatočného rozhodnutia zmiešanej komisie Slovensko-Bielorusko rozhodla, že žiadateľovi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so žiadosťou číslo SK-BY-RD-19-0014 sa finančné prostriedky poskytujú.