phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Predĺženie termínu na predkladanie ročných správ za rok 2019 v rámci výskumnej bilaterálnej výzvy SK-BY-RD 2019

V nadväznosti na prebiehajúcu situáciu v spojitosti s COVID-19 rozhodla APVV posunúť termín predkladania ročných správ za rok 2019 v rámci projektov výskumnej bilaterálnej výzvy SK-BY-RD 2019, a to do 15.05.2020.

Upozorňujeme, že v ostatných bodoch sa „Usmernenie k čerpaniu FP po 01.08.2019“ platné pre výskumnú bilaterálnu výzvu SK-BY-RD 2019 nemení a zostáva v platnosti.