phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia k vyhlásenej výzve PP-COVID 2020

Informujeme všetkých žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo výzve PP-COVID 2020, že žiadosti je možné podávať vo všetkých skupinách odborov vedy a techniky (prírodné, technické, lekárske, pôdohospodárske, spoločenské a humanitné vedy) v zmysle §6, ods.(3) zákona 172/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. V tomto smere výzva nemá obmedzenia.