phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Z dôvodu uzatvárania všeobecnej výzvy (VV 2020) budú predĺžené otváracie hodiny podateľne dňa 23.11.2020 do 16:00 hod.. Napriek uvedenému, prosíme žiadateľov a širokú verejnosť, aby z dôvodu pretrvávajúcej pandémie uprednostnili zasielanie zásielok poštou a nie osobne do podateľne.