phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Pripravovaná bilaterálna spolupráca

Agentúra týmto informuje, že v druhom kvartáli roku 2021 plánuje vyhlásiť výskumnú bilaterálnu výzvu s Ruskou federáciou a bilaterálne výzvy s Čínskou ľudovou republikou,  Čínskou republikou (Taiwan), Poľskou republikou, Srbskou republikou a Ukrajinou. Jednotlivé výzvy budú vyhlásené po ukončení rokovaní s jednotlivými partnerskými krajinami.