phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Oznámenie k predlžovaniu riešenia projektov VV 2016 a VV 2017

Pri riešiteľoch projektov v rámci verejných výziev VV 2016 a VV 2017, ktorí si predĺžia dobu riešenia projektov v nadväznosti na situáciu s COVID-19, neplatí počas tejto doby podmienka oprávnenosti jednej fyzickej osoby – zodpovedného riešiteľa byť v rámci grantovej schémy všeobecných výziev len v jednom projekte súčasne.