phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia k verejnej výzve VV 2020

Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo Verejnej výzve VV 2020, že v spojitosti s mimoriadnou situáciou počas pandémie došlo k posunu termínov: vyhlásenia verejnej výzvy, zasadnutí odborových rád a nadväzujúceho zverejnenia rozhodnutí o podaných žiadostiach

V súčasnosti prebieha úprava podporených projektov v zmysle rozhodnutia odborových rád a ich kontrola z hľadiska projektového a finančného manažmentu, a zároveň vyhodnotenie projektov podporených v rámci schémy štátnej pomoci - udelenie štátnej pomoci.

Začiatok uzatvárania zmlúv predpokladáme koncom mesiaca jún 2021 a poskytnutie finančných prostriedkov najneskôr v priebehu mesiaca júl 2021 s možnosťou refundácie od začiatku riešenia projektu.

Začiatok riešenia projektov zostáva nezmenený v zmysle výzvy od 01.07.2021.