phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Európska komisia hľadá nezávislých expertov

APVV informuje o „Výzve na vyjadrenie záujmu - Odborníci, ktorí pomôžu Európskej komisii s hodnotením návrhov predložených na financovanie z Európskeho obranného fondu“.

V kontexte nadchádzajúceho hodnotenia návrhov predložených na financovanie z Európskeho obranného fondu (EDF) hľadá Európska komisia nezávislých expertov na technické, etické hodnotenie a hodnotenie návrhov rozpočtov k zaslaným návrhom.

Na nižšie uvedenom linku bola uverejnená výzva pre expertov s cieľom vytvoriť skupinu odborníkov s odbornými znalosťami a skúsenosťami, jazykovými znalosťami, širokým tematickým záberom, vyváženým zastúpením pohlaví a bez konfliktu záujmov.

Experti by mali byť štátnymi príslušníkmi čo najširšieho spektra členských štátov a mali by mať platnú bezpečnostnú previerku vydanú národným bezpečnostným úradom.

 

Odborníci, ktorí majú záujem o hodnotenie predložených návrhov EDF, sa môžu zaregistrovať do konca októbra 2021 na nasledovnom linku Funding & Tenders Portal expert area.