phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zmena otváracích hodín podateľne

Z dôvodu uzatvárania všeobecnej výzvy VV 2021 bude podateľňa v dňoch 9.11.2021 až 11.11.2021 otvorená a dňa 11.11.2021 budú predĺžené otváracie hodiny podateľne do 16:00 hod.. Napriek uvedenému, prosíme žiadateľov a širokú verejnosť, aby z dôvodu pretrvávajúcej pandémie uprednostnili zasielanie zásielok poštou a nie osobne do podateľne.