phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Oznámenie k verejnej výzve SK-CN 2021

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-CN 2021, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov. Nový predpokladaný termín začiatku riešenia podporených projektov je od 01.02.2022. Koniec riešenia projektov sa nebude posúvať.

Agentúra má k dnešnému dňu splnené všetky úlohy, ktoré jej zo znenia výzvy vyplývajú, vrátane hodnotiaceho procesu na slovenskej strane, v stanovenom termíne. Posun termínu začiatku riešenia projektov bol spôsobený z dôvodu oneskoreného zaslania výsledkov hodnotiaceho procesu z partnerskej strany. V súčasnosti sa čaká na oficiálne výsledky zo zasadnutia zmiešanej slovensko-čínskej komisie.