phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Agentúra na podporu výskumu a vývoja uverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na poskytnutie služby formou podprahovej zákazky. 

Potrebné informácie nájdete v priloženom súbore.

Priložený dokument