phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
COST-0043-06 Kooperácia v projekte COST 862 Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, Nitra 66 055.00
(1 990 000 Sk)
COST 2006 Pôdohospodárske vedy zk-cost-0043-06.pdf
COST-0042-06 Korelácia elektrofyzikálnych a mechanických vlastností s mikroštruktúrnymi parametrami vo feroelektrických materiáloch perovskitového typu Ústav materiálového výskumu SAV, Košice 58 753.00
(1 770 000 Sk)
COST 2006 Technické vedy zk-cost-0042-06.pdf
COST-0041-06 Smerom k digitálnym optickým sieťam Elektrotechnická fakulta ŽU, Žilina 17 294.00
(521 000 Sk)
COST 2006 Technické vedy zk-cost-0041-06.pdf
COST-0036-06 Štúdium vzťahov medzi immunostimulačnou a antioxidačnou aktivitou rastlinných polysacharidov Chemický ústav SAV, Bratislava 23 368.00
(704 000 Sk)
COST 2006 Prírodné vedy zk-cost-0036-06.pdf
COST-0033-06 Predlžovanie životnosti zariadení pracujúcich pri vysokých teplotách Výskumný ústav zváračský – Priemyselný Inštitút SR, Bratislava 66 387.00
(2 000 000 Sk)
COST 2006 Technické vedy zk-cost-0033-06.pdf
COST-0031-06 Elektromagnetické spracovanie metastabilných materiálov Fyzikálny ústav SAV, Bratislava 38 173.00
(1 150 000 Sk)
COST 2006 Prírodné vedy zk-cost-0031-06.pdf
COST-0022-06 Analyticko-počítačová metóda predikcie životnosti viacfázových materiálov Ústav materiálového výskumu SAV, Košice 56 184.00
(1 692 628 Sk)
COST 2006 Technické vedy zk-cost-0022-06.pdf
COST-0021-06 Nelineárne transformácie v mikroštruktúrnych optických vláknach Medzinárodné laserové centrum, Bratislava 17 758.00
(535 000 Sk)
COST 2006 Prírodné vedy zk-cost-0021-06.pdf
COST-0016-06 Kultúrna krajina na Slovensku - regionalizácia, ochrana a plánovanie Fakulta humanitných a prírodných vied PU, Prešov 32 264.00
(972 000 Sk)
COST 2006 Spoločenské vedy zk-cost-0016-06.pdf
COST-0015-06 Enzymatický spôsob znižovania obsahu akrylamidu v potravinách elimináciou jeho prekurzorov Výskumný ústav potravinársky, Bratislava 66 339.00
(1 998 542 Sk)
COST 2006 Technické vedy zk-cost-0015-06.pdf
COST-0006-06 Z koordinačných zlúčenín zložené multifunkčné anorganické materiály Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava 66 387.00
(2 000 000 Sk)
COST 2006 Prírodné vedy zk-cost-0006-06.pdf
COST-0004-06 Faktory ovplyvňujúce príjem a transport minerálnych látok v rastlinách využiteľných vo fytotechnológiách Chemický ústav SAV, Bratislava 66 381.00
(1 999 799 Sk)
COST 2006 Prírodné vedy zk-cost-0004-06.pdf
DO7RP-0027-10 Versatile, Efficient and Longer Wagon for European Transportation Žilinská univerzita v Žiline 64 369.00DO7RP (2008) - -
DO7RP-0026-10 Selective Antibodies Limited Immunoassay Novel Technology Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline 28 282.00DO7RP (2008) - -
DO7RP-0025-10 New drugs targeting influenza virus polymerase Virologický ústav, SAV 84 810.00DO7RP (2008) - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2019