Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CZ-2013-0206 (Bio)polyméry a bio-inšpirované materiály pre biomedicínu Ústav polymérov SAV 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Prírodné vedy -
APVV-0080-11 (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach Geologický ústav SAV 181 935.00VV 2011 Prírodné vedy zk-apvv-0080-11.pdf
APVV-0514-06 1-Metoxyindolové fytoalexíny a ich analógy ako nový typ zlúčenín s protinádorovou aktivitou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 129 323.00
(3 896 000 Sk)
VV 2006 Prírodné vedy zk-apvv-0514-06.pdf
APVV-19-0419 100 rokov Trianonskej zmluvy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta 190 000.00VV 2019 Spoločenské vedy -
APVV-15-0693 2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy Elektrotechnický ústav SAV 249 300.00VV 2015 Technické vedy zk-apvv-15-0693.pdf
APVV-15-0759 2D-materiály a ich funkcionalizácia Fyzikálny ústav SAV 170 721.00VV 2015 Prírodné vedy zk-apvv-15-0759.pdf
APVV-22-0036 3D bioaktívny sklenený implantát napodobňujúci prírodú kosť s terapeutickými účinkami Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 136 421.00VV 2022 Technické vedy -
APVV-19-0602 3D fotonické polymérne mikrosenzory integrované s optickými vláknami NanoDesign, s.r.o. 249 897.00VV 2019 Technické vedy -
APVV-17-0642 3D in vitro model Alzheimerovej choroby s využitím astrocytov derivovaných z ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek Neuroimunologický ústav SAV 249 063.00VV 2017 Lekárske vedy zk-apvv-17-0642.pdf
APVV-0594-07 3D parametrické modelovanie a simulácia výrobných systémov na báze konceptu Digitálneho podniku Stredoeurópsky technologický inštitút, CEIT, s.r.o. 95 930.00
(2 890 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0594-07.pdf
APVT-99-034204 3D rezanie piliarskych výrezov na kvalitatívne náročné prírezy Šped-elit, s.r.o. 184 525.00
(5 559 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-99-034204.pdf
ESF-EC-0009-07 4-D Topography Evolution in Europe Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 127 298.00
(3 835 000 Sk)
ESF 2007 Prírodné vedy zk-esf-ec-0009-07.pdf
ESF-EC-0006-07 4-D Topography Evolution in Europe Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta 133 439.00
(4 020 000 Sk)
ESF 2007 Prírodné vedy zk-esf-ec-0006-07.pdf
PP7RP-0040-08 A community - based semantic interoperability service Ústav informatiky, SAV 2 190.00
(66 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
PP-H2020-0054 A European On-Demand Platform and Ecosystem Technická univerzita v Košiciach 2 000.00PP H2020 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »