Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
PP7RP-0036-09 New Space Technologies Ústav experimentálnej fyziky, SAV 331.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0025-07 Platform for Opportunistic Behaviour in Incompletely Specified, Heterogeneous Object Communities SAE-Automation, s.r.o. 630.00
(19 000 Sk)
PP7RP 2007 - -
PP7RP-0013-09 Computer based support in sustainable forestry on landscape level for policy makers Národné lesnícke centrum 927.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0014-09 The European Logistics and Supply Chain Road Map for Security Žilinská univerzita v Žiline 1 073.00PP7RP 2009 - -
APVT-20-003602 Socio-ekonomické nerovnosti v zdraví UPJŠ 1 095.00
(33 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -
PP7RP-0053-09 Multidimensional Identities: Historical Heritage and Cultural Traditions in EU perspectives Ústav politických vied, SAV 1 200.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0051-09 Empowering Latin America & EU Economy: A Sustainable Platform for Biofuels Production form Sugar Manufacturing SLOVNAFT VÚRUP, a.s. 1 205.00PP7RP 2009 - -
SK-CZ-0166-09 Dopady kohéznej politiky EÚ v krajinách V4 (Višegrádskej štvorky): Výzvy pre budúcnosť Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela 1 216.00Slovensko – Česko 2009 Spoločenské vedy -
SK-CZ-0012-11 Po stopách sv. Cyrila a Metoda v slovenskej a českej bibliografii: pred rokom 1945 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 226.00Slovensko – Česko 2011 Humanitné vedy -
PP7RP-0016-08 Biomarkers immunocomplexes mining Ústav experimentálnej onkológie, SAV 1 228.00
(37 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
SK-CZ-0070-09 Po stopách sv. Cyrila a Metoda v slovenskej a českej bibliografii Filozofická fakulta UKF 1 260.00Slovensko – Česko 2009 Humanitné vedy -
PP7RP-0088-08 Understanding socio-ecological scales of biodiversity and their implementation in sustainable planning Ústav krajinnej ekológie, SAV 1 301.00PP7RP 2008 - -
SK-CZ-2013-0147 Štúdium nerovnovážnej difúznej plazmy generovanej vo vodných parách za atmosférického tlaku optickými a laserovými metódami Univerzita Komenského v Bratislave 1 345.00Slovensko – Česko 2013 Prírodné vedy -
PP7RP-0045-09 ICT-Enabled Implanted Artificial Pancreas for Long-Term Optimal Diabetes Management Ústav polymérov, SAV 1 345.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0114-08 Studies leading to the development of a vaccine for the control of the European species tick Ixodes ricinus Virologický ústav, SAV 1 346.00PP7RP 2008 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »