phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-044102 Audiovizuálna anaýza pre budúce multimediálne aplikácie Elektrotechnická fakulta ŽU 44 181.00
(1 331 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Technické vedy zk-apvt-20-044102.pdf
APVT-20-044202 Stavebno-ekologická kvalita architektonického prostredia Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU 82 984.00
(2 500 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Technické vedy zk-apvt-20-044202.pdf
APVT-20-046302 Výskum regulačnej prevádzky kanálových vodných elektrární - hydrodynamický model Katedra hydrotechniky SvF STU 139 414.00
(4 200 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Technické vedy zk-apvt-20-046302.pdf
APVT-20-046402 Základy modelovania neurčitosti SvF STU 23 899.00
(720 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Prírodné vedy zk-apvt-20-046402.pdf
APVT-20-046602 Výskum možností pološpičkovej prevádzky regulačnej vodnej elektrárne kanálového typu Katedra hydrotechniky SvF STU 21 708.00
(654 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Technické vedy zk-apvt-20-046602.pdf
APVT-20-050702 Vývoj metódy prípravy anatomických implantátov do ľudského skeletu STU v Bratislave Materiálovotechnol. fakulta v Trnave 299 973.00
(9 037 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Lekárske vedy zk-apvt-20-050702.pdf
APVT-20-052102 Kontaminácia vnútorných priestorov budov mikroskopickými hubami vo vzťahu k okolitému prostrediu a užívateľskému režimu ÚPKM 128 493.00
(3 871 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Lekárske vedy zk-apvt-20-052102.pdf
APVT-20-P00705 Univerzálny inteligentný radič riadenia cestnej dopravy Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline 196 109.00
(5 908 000 Sk)
Transfer 2005 Technické vedy zk-apvt-20-p00705.pdf
APVT-20-P01305 Elektrónolúčové technológie so simultánnym predhrevom pre spájanie metalurgicky rôznorodých materiálov Slovenská technická univerzita Strojnícka fakulta v Bratislave 318 661.00
(9 600 000 Sk)
Transfer 2005 Technické vedy zk-apvt-20-p01305.pdf
APVT-20-P01505 Prototypové zariadenie pre kontinuálnu plazmovú aktiváciu úzkych pásov tenkých textílií Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 82 984.00
(2 500 000 Sk)
Transfer 2005 Prírodné vedy zk-apvt-20-p01505.pdf
APVT-20-P01705 Biosenzory na rýchlu diagnostiku priónových ochorení FMFI UK Bratislava 64 694.00
(1 949 000 Sk)
Transfer 2005 Prírodné vedy zk-apvt-20-p01705.pdf
APVT-20-P03105 Testovacie zariadenia na kontrolu a nastavenie tepelnej a magnetickej spúšte ističov Technická univerzita , Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra el. pohonov a mechatroniky 75 748.00
(2 282 000 Sk)
Transfer 2005 Technické vedy zk-apvt-20-p03105.pdf
APVT-20-P03905 Zvýšenie efektívnosti a spoľahlivosti prefabrikovaných betónových prvkov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 89 623.00
(2 700 000 Sk)
Transfer 2005 Technické vedy zk-apvt-20-p03905.pdf
APVT-20-P04405 Aplikácia stavebnicového lanového systému ako nadstavby lesníckeho kolesového traktora Technická univerzita vo Zvolene 49 790.00
(1 500 000 Sk)
Transfer 2005 Pôdohospodárske vedy zk-apvt-20-p04405.pdf
APVT-20-P04505 Multifunkčné rotačné polohovacie moduly pre výrobnú a robotickú techniku. Technická univerzita, Strojnícka fakulta v Košiciach 107 448.00
(3 237 000 Sk)
Transfer 2005 Technické vedy zk-apvt-20-p04505.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2019